1892) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5294


Росiйський поет-лiрик. В iсторiю росiйськоï поезiï увiйшов як один iз найавторитетнiших представникiв так званого чистого мистецтва, предтеча росiйських символiстiв. Перша збiрка поезiй Лiричний пантеон (1840). Поетична збiрка Вiршi (1850) мiстить 182 вiршi. Чотири збiрки вiршiв об'єднано пiд спiльною назвою Вечiрнi вогнi (18831891). Якщо в раннiй творчостi поет оспiвує переважно мистецтво, то в останнiх своïх поезiях низькiй дiйсностi та життєвiй боротьбi протиставленi розум, пiзнання. Остання праця Фета два томи мемуарiв Моï спогади, третiй том Раннi роки мого життя, був виданий посмертно. Поезiя Фета перекладена украïнською мовою.

1892) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5294