1960) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5066


Французький есеïст, прозаïк, фiлософ, д
тург. Лауреат Нобелiвськоï премiï 1957 р
за величезний внесок в лiтературу, який V
свiтлив значення людськоï совiстi. Один iз
сновникiв екзистенцiалiзму в свiтовiй лiте
турi: у творах ставив проблеми абсурднос
свiту та буття людини в ньому. Основнi твв^
групуються за трьома перiодами: перший е
творчостi А. Камю, визначений ним як ци1
абсурду, включає в себе повiсть Сторони; (1942), Мiф про Сiзiфа (1942), драми Калi
ла i Непорозумiння (1944), присвяченi т
абсурдностi людського iснування i життя з
лом. Темi боротьби з безглуздою дiйснiстю пр'
свяченi твори циклу бунту: роман Чум
(1947) i Бунтiвна людина (1951). У цикл вигнання увiйшла повiсть
дiння (1956), книга оповiдань Вигнання i царство (1957) i три книги публ
цистики (Актуальне (1950-1958)). Загинув I960 року в автокатастрофi
мiсцi авари знайдено рукопис роману Перша людина, який вийшов друк 1994 року.
А. Камю покладає на митця вiдповiдальнiсть за все, що вiдбувається навколИ а призначення мистецтва вбачає у запереченнi брехнi та спротивi гнiту.
Окремi твори А. Камю перекладенi украïнськоï мовою.

1960) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5066