1904) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5321


Видатний росiйський письменник, новатор жанру малоï прози, майстер оповiдань, осо- бливо спресованих, лаконiчних, з величезною I смисловою навантаженiстю, де пiдтекст важли- вiший вiд тексту, несказане вiд сказаного. Починав у лiтературi як автор сатиричних i гу- ] мористичних оповiдань (збiрки Казки Мель- I помени (1884), Строкатi оповiдання (1886) I та iншi). Вiдомi оповiдання на морально-етич- I ну тему увiйшли до збiрок У сутiнках (1887), Оповiдання (1888), Похмурi люди (1890) тощо. Вiн написав також повiстi: Степ, Вог- нi (1888), Нудна iсторiя (1889), Дуель I (1891), Палата б (1892), Оповiдання невi- I
домого чоловiка (1893), Три роки (1895), Моє життя (1896), Мужики i
(1897) , У балцi (1900), роман Драма на полюваннi (1885), нариси З Сибiру (1890), Острiв Сахалiн (1895). У драматургiï Чехов здiйснив революцiю жанру, вiдмовившись вiд принципу одногеройноï п'єси. Драматургiя Чехо- i ва справила суттєвий вплив на свiтовий театр XX столiття. Це комедiï Iванов (1887), Лєший (перероблено Дядя Ваня, 1889), Чайка (1896), Вишневий сад (1904); драми Безбатькiвщина (18781881), Три сестри (1901); водевiлi Про шкiдливiсть табаку (1886), Ведмiдь (1888), Весiлля (1889), Нiч перед судом (1890) та iн.
Життя i творчiсть Чехова тiсно пов язанi з Украïною, його п'єси з успiхом iшли на сценах украïнських театрiв, деякi украïнською мовою.

1904) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5321