1891) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5173


Французький поет, який, засвоïвши досвiд романтизму, створює вiршi в дусi цього напряму, використовуючи олександрiйський вiрш. Прагнув стати поетом-ясновидцем i створити нову поезiю. На думку Рембо, поезiя є найвищою реальнiстю, єдиним способом самореалiзацiï поета. Так у сонетi IЬлосiвки втiлився новий принцип творення образу, побудований на асоцiацiï мiж звуком i кольором. Поезiя П'яний корабель (1871) розповiдь про символiчну мандрiвку корабля- людини. Поезiю покинув задовго до фiзичноï смертi 1873 року. Осно- внi твори це Коваль, Венера Анадiомена,
Останнi вiршi, цикл вiршiв у прозi Осяяння (1872 1873) та своєрiдний дiалог з собою й суд над собою Крiзь пекло.
Творчiсть Рембо справила значний вплив на поезiю французьких сюрре- пiстiв та росiйських футуристiв, якi побачили в ньому не лише символiста- дi'кадента, а й поетичного новатора, що тяжiв до розкутостi поетичного сло- iл. Творчiстю Рембо цiкавилися украïнськi перекладачi. Найповнiше видання торiв французького поета украïнською мовою вийшло друком у 1995 роцi.

1891) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5173