1950) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5329


Англiйський драматург, лауреат Нобелiвськоï премiï 1925 р.
Лiтературнi iнтереси Бернарда Шоу були над- звичайно широкими, а його ерудицiя вража- ла сучасникiв. Вiн писав статтi як музичний
i театральний критик, видав монографiï про творчiсть Генрiка Iбсена i композитора Рiхте- ра Вагнера, твори iз соцiологiï, фiлософiï, полiт- економiï.
У драматургiю Шоу прийшов майже випад- ково. Першi п'єси: Будинки вдiвця (1892), Серцеïд (1893), Професiя мiсiс Воррен
(1897) , Цезар i Клеопатра (1898). Своïми п'є- сами Б. Шоу започаткував початок формуван-
ня реалiстичного iнтелектуального театру.
Творча спадщина Шоу-драматурга п'ятдесят шiсть п'єс. Вiн створив драматичну енциклопедiю характерiв сучасного йому сусiйльства, рiзних його прошаркiв. Одна з найпопулярнiших п'єс Б. Шоу Пiгмалiон (1913), яка екранiзована i покладена на музику. Пiд впливом драматургiï А. Чехова створено п'єсу Дiм, де розбиваються серця. Б. Шоу пiшов з життя у 94 роки з вiдчуттям, що зробив свою роботу на землi… бiльше того, нiж … належало.

1950) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5329