1870) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5034


Вiдомий у всьому свiтi англiйський письму ник-романiст.1883 року Чарльз Дiккенс публiкує своï п
шi твори про добре знайоме йому життя ло
донських бiднякiв. Цi твори сподобалися чи
чам, письменник отримує замовлення на нс|
книги, якi приносять йому славу. Перу Дiкк
са належить цiла низка романiв. Кращими з у
є Домбi i син, Олiвер Твiст, Нiколас Нiк
бi, Мартiн Чезлвiт, Девiд Копперфiлг
Холодний дiм, Тяжкi часи, Записки Пiк ського клубу та iншi.
Вiдтворюючи злиденне життя, Ч. Дiккеш
показує злочиннiсть та лицемiрство англ*
ськоï буржуазiï, звироднiлий характер виховання i навчання молодi в англiй-
ських школах, згубний вплив на людину жадiбностi до грошей.
Усi романи Дiккенса сюжетно багатоплановi побудованi на iнтризi. У кож
ному з них створено живий i неповторний свiт, який вiддзеркалює життя Анн
лiï в серединi XIX столiття.
Творчiсть Дiккенса здавна була вiдома в Украïнi. З його творами був добр|
обiзнаний Т. Шевченко. I. Франко вважав, що Дiккенс, разом з 0. де Бальï
ком, Стендалем та iн. заклав пiдвалини новоï реалiстичноï школи в захiдна
європейськiй лiтературi, був справжнiм майстром iндивiдуалiзацiï та психо
логiчного аналiзу.

1870) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5034