1950) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5147


Англiйський письменник, якого у творчостi найбiльше цiкавлять мотиви вчинкiв людини. Перший твiр Оруелла Повний вiдчай у Пари- жi i Лондонi вийшов друком у 1933 роцi. 1934 року виходить роман Бiрманськi днi, а 1935 Дочка Священика, 1936 року Нехай лi- тає аспидистра, 1939 Ближче до Повiтря. Основними роботами цього перiоду стали двi документальнi повiстi Дорога на причал Вiган Пiр (1937), Поклонiння Каталонiï (1938).
Пiд час громадянськоï вiйни в Iспанiï Оруелл воював проти комунiстiв, адже вiн нiколи не довiряв тоталiтарним режимам. Його життєва позицiя була висвiтлена у творах Скотофер-
мi> (Скотний двiр) i 1984. Сучасна байка, героями якоï стали тварини, iмiмiювала сталiнський режим, а у романi-антиутопiï 1984 письменник ма- ирiалiзував своï побоювання щодо насильницько- бюрократизованого май- Iутнього, висловив своï роздуми про пiдлеглiсть життя та долi людини iнте- римм держави.

1950) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5147