1961) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5316


Американський письменник, лауреат Нобелiв- ськоï премiï 1954 року.
Хемiнгуей належить до так званого втра- ченого поколiння. Найперша його публiка- цiя книжка Три оповiдання i десять вiршiв (1923). Досвiд пережитого в роки Першоï свi- товоï вiйни набув втiлення на сторiнках збiрки оповiдань У наш час (19241925). За цими творами побачили свiт романи I сходить сон- це (Фiєста) (1926) та Прощавай, зброє (1929). Якщо збiрка оповiдань лише констату- вала почуття втраченостi, то роман Прощавай, зброє показав утрачених молодих людей уже за повоєнних часiв. Захоплення коридою
вiдбилося у книгах нарисiв Смерть пiсля опiвдня (1932), Зеленi пагорби Африки (1935). Тема багатих i багатства знайшла вiдображення у новелах Недовге щастя Френсiса Макомбера, Снiги Кiлiманджаро (1936) та в со- цiальному романi Мати й не мати (1937). Пацифiстськi переконання Хемiн- гуея привели його до Iспанiï, де вiн узяв участь у громадянськiй вiйнi, споря- дивши на власнi кошти санiтарнi машини для республiканцiв. Саме тодi було написано пєсу П'ята колона (1938), сценарiй Iспанська земля (1938) та роман По кому подзвiн (1940), який вважають найкращим романом пись- менника. Пiд час Другоï свiтовоï вiйни Хемiнгуей боровся з фашизмом у лавах американських вiйськ, а потiм приєднався до партизанiв французького руху Опору.
У повоєннi часи були написанi романи За рiкою в затiнку дерев (1950) та Свято, яке завжди з тобою (видана посмертно 1964 року). Повiсть Старий i море було вiдзначено Нобелiвською премiєю 1954 р. Останнiм був роман Острови в океанi.
Твори Хемiнгуея перекладено украïнською мовою.

1961) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5316