1936) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5080


Iспанський поет i драматург, який поєднаï
панську народно-пiсенну традицiю з мо,
нiстськими прийомами сучасноï йому євроï*
ськоï поезiï. Автор збiрок поезiï Книга вiри:
Поема про канте хондо (1921), Циганi
романсеро (19241928), циклу Поет у Н
Йорку (1930) та п'єс Марiана Пiнеда (193 Криваве весiлля (1933), Чудесна черевi
ниця (1930), Йєрма (1934), Донья Рос
дiвчина, або Мова квiтiв (1935), Дiм Берн ди Альби (1936).
Сорок рокiв пiсля загибелi (поет був заа
штований i розстрiляний пiд час фашистсьi
го заколоту) творчiсть Г. Лорки перебувала
забороною. Лише пiсля смертi Франко вiдбулося вiдкрите вшанування мив на його батькiвщинi. В Украïнi першi переклади його творiв з'явилися в 304 роках. Лiрика Г. Лорки вперше видана в Украïнi 1969 року в серiï ПерлиШ свiтовоï лiрики. До образу Г. Лорки зверталися украïнськi поети Д. Павлиiп.
ко, I. Драч, Б. Олiйник, Л. Забашта. П'єси його йшли в театрах кiлькох укр;
ських мiст, починаючи з Києва.

1936) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5080