1873) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5280


Росiйський поет-романтик. Перша публiкацiя в журналi Современник пiд рубрикою Вiршi, надiсланi з Нiмеччини (1836). Ця публiкацiя стала етапною у його лiтературнiй долi, прине- сла йому визнання. Серед сучасникiв надзви- чайно популярними були його епiграми, жарти й афоризми. Вiршi Тютчева належали до най- яскравiших явищ у росiйськiй поезiï, а М. Не- красов поставив Тютчева в один ряд з 0. Пуш- кiним i М. Лєрмонтовим. Людина з блискучим розумом, яскравим почуттям гумору, пристрас- на й щира, Ф. Тютчев залишився в пам'ятi су- часникiв як неперевершений спiвець кохання як символу людського щастя. 1954 року вийшла
збiрка Вiршi. Особливiстю поезiï є фiлософiчнiсть та лiризм, тому багато з них покладенi на музику. Найвiдомiшi вiршi: Весняна гроза (1828), Безсон- ня (1829), Silentium! (1830), Зустрiв я вас… (1870) та iншi.

1873) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5280