1924) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5071


Iм я Кафки австрiйського письменника - вперше згадано у пресi, коли в нього не 6
ще надруковано жодного рядка. Наприк^
1912 р. вийшла перша книга оповiдань Касщ
Усi твори Кафки це вiддзеркалення
внутрiшнього свiту в поєднаннi з подiям*
вiдбувалися в його життi. Найвiдомiша з вел письменника Перевтiлення також автобiографiчнi джерела. Основний мотив
вели навiть не перевтiлення а прояв
ностi. Це фантастична iсторiя з гадтек
це трансформацiя прихованого буття в р не. Славнозвiсний Лист до батька (191
це художньо-сповiдальний документ, у я
письменник полемiзуе зi своïм батьком,
зумiв завойовувати мiсце пiд сонцем, вибитися в люди.
Найвiдомiшi твори письменника: Безвiстi зниклий (Америка), Щ
цес, збiрки Сiльський лiкар. Маленькi оповiдання, Художник голоду^
1922 року був написаний роман Замок, на створення якого Кафку на
нула зустрiч з журналiсткою Мiленою сенською.
Вагання у вчинках, внутрiшня боротьба, життєва нерiшучiсть визш
ли стиль письменника: фрагментарнiсть письма, зосередженiсть на фiлост
ських питаннях. Вiн прагнув досягти досконалостi i постiйно розчаровуй
ся у написаному. Тiльки завдяки лiтератору i близькому друговi Максу БрЛ
який не виконав останню волю письменника i не спалив усi його рукоп^
iм я Франца Кафки стало вiдомим читачам.
Доля подарувала йому лише 41 рiк життя, але його фiлософськi iдеï
йшли в духовне життя людства, а фантастичний, абсурдний, iронiчний <|
письменника став зразком модернiстськоï поетики.
Окремi твори Кафки перекладено украïнською мовою.

1924) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5071