ФРЕДЕРIК СТЕНДАЛЬ


Бейль Анрi Марi (1783-1842)
orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5211
Вiдомий французький письменник, на А
мування особистостi якого вплинули у
Ж.-Ж. Руссо i Вольтера.
1829 року виходить друком новела Б# на Ванiнi, у 1839 Iталiйськi хронiки. Нр| новел, Стендаль написав п'ять романiв. Дiï них Червоне i чорне (1830) i Пармсьщ монастир (1839) стали шедеврами франщЯ коï прози. У центрi творiв людина, людсЦ характер. Нарiжним каменем його творчос досвiд. Отже, дiйснiсть вiдображається з у4 хорошими та поганими ïï рисами. Вважа себе романтиком, Стендаль пише як реал!. Книги Стендаля тепер називають шедев)
ми, але за життя письменника не здобули прихильностi нi читачiв, нi крити хоча Бальзак присвятив роману Пармський монастир свою статтю. Роï Люсьєн Певей, над яким Стендаль працював у 30-х роках, залишився на кiнченим. Серед iнших його творiв бiографiï Моцарта i Россiнi, декiлi новел i незвичайна за будовою автобiографiя Життя Анрi Брюлара (183 Твори Стендаля вiдзначаються глибоким психологiзмом (подiя в нього i родження думки, виникнення почуття), а також складною сюжетною колiзiï Л. Толстой високо оцiнив той факт, що Стендаль вперше у свiтовiй лiтерат зруйнував ореол романтики з воєнних дiй. Твори Стендаля перекладено у* ïнською мовою.

ФРЕДЕРIК СТЕНДАЛЬ