ГАБРIЕЛЬ ГАРСIЯ МАРКЕС (Народився 1928 р.) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5113


Колумбiйський письменник i публiцист, один iз найвизначнiших прозаïкiв Латинськоï Аме- рики. Перше оповiдання було опублiковане 1947 р. У своïх творах, написаних у стилi ма- гiчного реалiзму, виразив дух культури Пiв- денноï Америки, розкрив самобутнi уявлення про свiт ïï мешканцiв, зображуючи сповнене фантастичних подiй життя латиноамериканцiв у минулому i теперiшньому. Саме в цьому суть магiчного реалiзму: зрощення сфери призем- леного побуту i сфери сокровенних глибин свi- домостi. 1982 р. був удостоєний Нобелiвськоï премiï з лiтератури за романи та оповiдання, в яких фантазiя i реальнiсть, поєднуючись, вiдо-
йржають життя i конфлiкти цiлого континенту. Найвизначнiшi твори: повi- i гi Опале листя (1955), Полковниковi нiхто не пише (1961), романи Сто (iркiв самотностi (1967), Осiнь патрiарха (1975), Кохання пiд час холери 11485), Кохання i демони (1994), збiрка оповiдань Дивовижна й сумна iсто- |iiп наïвноï Ерендiри та ïï жорстокоï бабцi (1972).
Окремi твори Маркеса перекладено украïнською мовою.

ГАБРIЕЛЬ ГАРСIЯ МАРКЕС (Народився 1928 р.) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5113