1880) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5308


Французький письменник, один з найкращих майстрiв слова французькоï i свiтовоï лiтера- тури. Увiйшов у лiтературу як творець об'єк- тивного роману. Творчий шлях почав як ро- мантик, у другiй половинi 40-х рокiв перейшов на позицiï реалiзму. Визнання здобув соцiаль- но- психологiчний роман Панi Боварi (1857), який став етапом у розвитку французькоï лi- тератури. Цим романом започаткувався новий тип художньоï прози. Флобер розробив i втiлив у своïх творах об'єктивний метод, який про- довжили i збагатили французькi письменники другоï половини XIX столiття брати IЬнкури, Мопассан, Золя. В основi творчостi письменни-
ка розлад з навколишнiм свiтом, що виявлявся головним чином у духовнiй сферi. Флобер тонкий стилiст i майстер сюжету, його незмiнний творчий принцип: глибоко пiзнавати i досконало виражати.
Основнi твори: роман Панi Боварi. Побут провiнцiï (1857), Саламбо (1865), Виховання почуттiв (1869), драматична феєрiя Спокуса святого Антонiя (1874), збiрка Три повiстi (Проста душа, Iродiада, Легенда про святого Юлiана) (1877).
Твори Флобера перекладалися украïнською мовою.

1880) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5308