1953) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4993


Росiйський письменник, автор вiршiв, оповi- дань, новел та романiв про росiйську приро- ду, селянський та дворянський побут, трагiчнi
людськi почуття. Дебютна книжка письмен- ника Вiршi 1887-1891 рокiв побачила свiт
1891 року. Цим творам притаманне знання народного життя, зв'язок з традицiями росiй- ськоï реалiстичноï прози. Справжня популяр- нiсть прийшла до Бунiна пiсля публiкацiï ве- ликоï соцiально- психологiчноï повiстi Село (1910). Напередоднi Першоï свiтовоï вiйни у творчостi Бунiна з'являються вiчнi теми: ? скороминучiсть i трагiчнiсть людського життя,
нрпп, приреченiсть людини на фатальну самотнiсть,
тм Г СТраждашя- В*1* прози. Бунiн був також .вда-
ним поетом, чудовий перекладачем, Найвiдомiшi твори Бунiна: Темнi алеï
:ЬКIпЯбЛÏГД«ИГР0 :кгаiшн- Сунолiл, Село, Життя Арсе-
Гкiв ЛI,Т нГ Р«ЖI 8 Перший ред письмен,
никiв лауреат Нобелiвськоï премiï 1933 року.

1953) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4993