КНУТ ГАМСУН (Педерсен Кнут) (18591952) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5026


Норвезький письменник, лауреат Нобелiвськ премiï 1920 р.
У 18771878 роках Гамсун опублiкував першу збiрку вiршiв i першi оповiдання. Не знайшов-
ши визнання на батькiвщинi, вiн ïде до Амери
ки, де знайомиться з Марком Твеном. Першиï
роман IЬлод (1890) вийшов друком у Данiï, де одразу ж привернув до себе увагу. Цей ромац зробив Iкмсуна одним iз перших письменникiв
не тiльки Норвегiï, а й вропи.
Першi враження про Новий Свiт дiстали вiд творення у низцi публiцистичних статей.
1892 року виходить роман Мiстерiï
1894 року роман Пан, у 1898 роцi ро-
ман Вiкторiя. У цих творах звучать неоромантичнi мотиви; через характер^
головних героïв розкривається внутрiшнiй свiт самого письменника.
1906 року IЬмсун видає низку творiв про життя норвезькоï пiвночi: Пiд вечiрнiми зорями, Бенонi, Мандрiвник грає пiд сурдинку та iншi. У ро манi Соки землi (1917), за який письменник 1920 року отримав Нобелiвську
премiю, показано сiльське, наближене до природи життя. В епоху революцiй
вiйн ця книга iдеально вiдповiдала надiям європейцiв, якi були зморенi полi-
тичними потрясiннями.
З 1910 року письменник дедалi активнiше працює в жанрi публiцистики) захищає патрiархальний устрiй життя, якому загрожує iндустрiалiзацiя.
Наступнi два романи, Жiнки бiля колодязя (1920) i Останнiй роздiл (1923)]
утверджують песимiстичний погляд на природу людини i є наслiдком внутрiш
ньоï кризи автора. Однак нiгiлiстичний песимiзм змiнюється життєстверд- ною трилогiєю Бродяги (1927), Серпень (1930), А життя iде (1933).
IЬмсун любив Норвегiю i мрiяв про вiдродження величi скандинавiв. Це при I звело до того, що пiд час Другоï свiтовоï вiйни письменник пiдтримав Гiтлераi
I хоча з часом вiн зрозумiв свою помилку, норвежцi не пробачили йому.
Окремi твори I^мсуна перекладено украïнською мовою.

КНУТ ГАМСУН (Педерсен Кнут) (18591952) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5026