1910) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5223


Видатний росiйський письменник i фiлософ. Повне зiбрання творiв письменника налiчує 90 томiв (M.-JI.: 19281958). Серед творчого доробку романи Вiйна i мир (18631869), Анна Каренiна (18731877), Воскресiння (18891899) та повiстi: трилогiя Дитинство (1852), Отроцтво (1854), Юнiсть (1857); Ранок помiщика (1856), Козаки (1863, не- закiнчена), Полiкушка (1863), Смерть Iва- на Iллiча (18841886), Крейцерова соната (18871889), Хаджи-Мурат (18961904) та iн. Крiм того, найвiдомiшими з його творiв є цикл Севастопольськi оповiдання (1855 1856), Заметiль (1856), Люцерн (1857), Три смертi (1859), Холстомiр (1863), Хазя-
ïн та робiтник (1895), Пiсля балу (1903), Ходинка (1910). Окрему сторiн- ку творчостi становлять казки та оповiдання для дiтей та народного читання мiщенi в Абетцi, Новiй абетцi (18721875) та Росiйських книгах для Iитання (1875). Найулюбленiшi серед юних читачiв це Три ведмедi, Фi- пiпок, цикл оповiдань про Бульку, Кавказький бранець та iншi.
Драматургiя Л. Толстого включає такi твори: комедiï Заражене сiмейство (1864), Плоди освiти (1891); драми Влада темряви, або Кiгтик зав'яз, усiй пташцi пропадати (1887), Живий труп (1900) та iншi.
Серед публiцистичних творiв найбiльш вiдомi Сповiдь (18791882), Соромно (1895), Не убий (1900), Не можу повчати (1908) твiр поширювався нелегально, надрукований за межами Росiï; У чому моя вiра (1884),
Царство Боже всерединi вас (1906 за межами Росiï) та iншi.
Крiм того, Л. М. Толстой є автором численних дослiджень як з лiтератури i.iгалом, так i щодо окремих авторiв (Шекспiра, Гоголя та iн.).

1910) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5223