1940) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4981


Росiйський прозаïк i драматург. Перше оповi- дання написав 1919 року. У 1921 р. спiвпрацю- вав з рiзними московськими видавництвами. Тодi ж були написанi роман Бiла гвардiя, п'є- си Днi Турбiних, Зойчина квартира, у ЗО-тi роки Адам i ва, Iван Васильович, Олек- сандр Пушкiн, Кабала святош, Бiг.
У Дияволiадi осмислено тему маленькоï, людини. Повiсть Фатальнi яйця антиуто- пiя, яка змальовує епоху перетворення дiй- сностi. Фантастичне дiйство марного перетво- рення собаки на людську iстоту тема повiстi Собаче серце.
Булгаков не сприймав насильницьких ме- тодiв бiльшовицькоï влади, антигуманною вва- жав i громадянську вiйну. Письменника цьку-
вали протягом усього його творчого шляху, для нього були зачиненi дверi всiх редакцiй, багато його п'єс було заборонено.
Останнi роки життя були присвяченi створенню роману Майстер i Маргарита (19281937), у якому сплелися минуле i майбутнє, реальне i фантастичне. У романi застосовано композицiйний прийом тексту в текстi. До складу книги увiйшли роман про Майстра i Маргариту та роман про Понтiя Пiлата i Iєшуа.
Творчiсть Булгакова має велике значення для свiтовоï лiтератури. Вiн розвивав фiлософсько-психологiчний напрям у реалiзмi, викривав вади державноï системи, висловлював протест проти насильства.

1940) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4981