1949) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5133


Бельгiйський поет i драматург, який пи французькою. Лауреат Нобелiвськоï премiï 1911 рiк.
Починав як поет. Перша збiрка вiршiв* Теплицi (1887).
Першою п'єсою була Принцеса Малаï (1889). Так розпочався символiстський те Метерлiнка, так званий театр смертi, де Н ловним героєм виступало Невiдоме. У фiлiï софському есе Скарб смиренних (1896) ïï обґрунтував основу, на якiй будує п'єси п> життя й смерть, те, хто й що керує свiтом, I|| людина завжди жертва Невiдомого, безсила Пi(^ ред долею. Iлюструють цю думку п'єси: H# прохана (1890), Слiпi (1890), Сiм принцеï (1891). Метерлiнк зумiв досягти ефекту при
сутностi Невiдомого на сценi засобами символiзму. Далi були п'єси Пелеа i Мелiсанда (1892), Амадiна i Паломiд, Там, всерединi та Смерть Тента жиля (всi 1894 p.), Аглавена i Селiзетта (1896). Вiдтак автор замiсть Смев тi, що керує всiм, ставить Любов. I далi йдуть п'єси романтичного характ ру: Арiана i Синя Борода (1896), Сестра Беатрiса, Монна Ванна (19021, Потiм настає новий перiод у творчостi Метерлiнка, пов'язаний з реалiзмом про що свiдчать п'єси: комедiя Чудо Святого Антонiя, романтичнi казки Си нiй Птах та Жизель (1903). А далi Марiя Магдалина (1909), Заручники^
(1918), Бургомiстр Стильмонда (1919), Бiда приходить (1925) та ЖанiГ Д Арк (1940). Метерлiнк автор численних есе i мемуарiв.
П єси Синiй Птах, Монна Ванна йшли на сценах украïнських театрiв..

1949) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5133