1900) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5002


Англо-iрландський поет, драматург, письмен- ник, есеïст, критик.
У 1881 р. вийшла друком перша збiрка його поезiй. Якийсь час займається журналiстською працею. Естетизм Оскара Вайльда закладається з юнацьких рокiв: атмосферу краси, що панува- ла в батькiвському домi, вiн сприймав як єдине можливу атмосферу iснування. Оскар Вайль* читав естетськi лекцiï, пропагував нове вiд! родження в англiйськiй лiтературi. Вiн шу- кав можливостi зобразити свiт в iнший спосiб, окрiм фактографiчноï лiтератури. Висновком г иого мистецтвознавчих праць стало положен- ня про те, що мистецтво надихається самиИРППФ . , мистецтвом I ЩО Iснує ВОНО лише ЛЛЯ гейi
не потрiбнi iншi обґрунтування. Оскар Вайльд шиооко я.,,.ра, користi та краси.

1900) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5002