1896) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5006


французький поет-модернiст, проголошений принцем поетiв. Уважається визнаним май- стром символiчного напряму, хоч вiн не буï анi його лiдером, анi теоретиком. 1866 р. ВерЗ
лен надрукував своï першi вiршi у журналi СуI
часнии Парнас, потiм видав за власнi коштi
збiрку Сатурнiчнi поезiï, а 1869 р. видав збiр] ку пiд назвою Вишуканi свята. Збiрка Доб*
ра пiсня (1870), присвячена коханiй нарече- нiй, була найбiльш лiричною, оскiльки кохання
опоетизувало навколишнiй свiт, зробило його поетичним. Книга вiршiв Романси без слiв*
видана Верленом пiд час його перебування за
ґратами. Цi вiршi найвище поетичне досягi
символiстськоï поезiï. киïвського символiзму, найтиповiша для,
(1888), П^алельно^1889)РЩас^(И891- К)ПiснИЗЬК>> *КњИНН^
честь (1893) — помiтно посил( )‘ *ПiСН1ДЛЯ не1 (1891)> Оди на Е
сiдає особливе мiсце у !енденi^- П ВеРлен

1896) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5006