ШАРЛЬ БОДЛЕР orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4957


(1821-1867)
Французький поет, який все життя писав i до- повнював один збiрник Квiти зла, виданий уперше 1857 року. Вiн вважав, що свiтом керує зло i завдання поезiï боротися й перемага- ти зло. Збiрник складається з шести роздiлiв: Сплiн та iдеал, Паризькi картини, Вино, Квiти зла, Бунт i Смерть. Бодлер був та- кож автором збiрника Маленькi поезiï в про- зi, статей Романтичне мистецтво, виданих посмертно, i трактату Штучний рай.
Бодлер стоïть бiля витокiв французького символiзму. Вiн одним iз перших увiв у фран- цузьку поезiю урбанiстичну тему. Лiричний ге- рой Бодлера розривається мiж iдеалом духо- вноï краси та красою зла. Поет розглядає зло як специфiчну форму добра. По-новому трак-
тував Бодпер традицiйну любовну тему. Для нього кохання один iз засобiв подолання нудьги, воно завжди трагiчне, приховує в собi смерть i грiх. Бод- лер предтеча французьких символiстiв i духовний батько європейського декадансу кiнця XIX ст. ТЪори Бодлера перекладалися украïнською мовою.

ШАРЛЬ БОДЛЕР orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4957