ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ (Шолом Нохумович Рабинович) (18591916) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5333


Першi лiтературнi спроби переважно нове- ли. 1883 року опублiкував новелу Вибори пiд псевдонiмом Шолом Алейхем. Цей псевдо- нiм дослiвно перекладається мир вам i вико- ристовується в iвритi як привiтання. Саме пiд цим iм'ям письменник увiйшов у iсторiю свiто- воï лiтератури.
1888 року Шолом Алейхем опублiкував Суд над Шомером програмний твiр письменни- ка-гуманiста, де було проголошено, що обов'я- зок митця зображувати життя таким, як воно є. Над твором Сендер Бланк письменник пра- цював упродовж двадцяти рокiв. В остаточному
варiантi твiр мав назву Сендер Бланк та його сiмейка. Роман без роману.
У 90-х роках з'являються першi монологи Тев'є-молочника i першi листи з циклу Менахем-Мендл.
Протягом 19091911 рр. вiн працює над романом Мандрiвнi зорi, в останнi роки життя створює автобiографiчну повiсть З ярмарку.
Тев'є-молочник одна з найулюбленiших п'єс украïнських глядачiв.

ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ (Шолом Нохумович Рабинович) (18591916) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5333