1898) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5095


Французький поет, якого поети-символiсти
знали своïм метром, лiдером школи.
Уперше надрукував своï вiршi 1862 р
вже 1866 року опублiкував у Сучасному
насi добiрку вiршiв, у яких було помiтно в; естетики групи Парнас.
Мрiя про власну книгу втiлилася у о
лiстськiй драматичнiй поемi Iродiада (188
1869), яка залишилася для нащадкiв у фра тах.
На межi 6070-х рокiв символiстська нiка Малларме набуває нових рис, схилякХ до герметичноï поезiï: вiн прагне вiдобр
ти не саму рiч, а справленi нею враження:
хоронний тост (1873), Надгробок Едгара По (1877).
1887 року вийшла збiрка Вiршi. Поезiï Проза для Дез-Ессента (Г
та Принагiднi вiршi (18801898) це iлюстрацiя герметизму пiз
Малларме. Кращим з пiзнiх вiршiв є Лебiдь (1885), присвячений осмис ню драми поета у суспiльствi.
1893 року вийшла збiрка Вiршi та проза, а 1896 року, пiсля смертi П. лена, Малларме був проголошений королем поетiв.
Як визнаний теоретик символiзму Малларме розробив теоретичнi за
цього напряму у статтях та виступах: Про розвиток лiтератури (1891), К
за вiрша (1895), Таïна в поезiï (1896). Поет проголосив завданням па вираження надчуттєвого, закликав уподiбнити поезiю до музики.
Твори Малларме перекладалися в Украïнi багатьма вiдомими поетами.

1898) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5095