1955) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5108


Нiмецький письменник, лауреат Нобелiвськоï премiï, яку одержав за роман Будденброки майже через тридцять рокiв пiсля першоï його публiкацiï (1901). Перше оповiдання Грiшни- ця було опублiковано 1894 року. Найвiдомiшi твори романи Чарiвна гора (1924), Йо- сиф i його брати (1943), Доктор Фаустус (1947). Вiн також є автором новел, здебiльшого присвячених проблемi зiткнення мистецтва й життя, а також близько шiстдесяти радiовисту- пiв щодо гуманiстичноï сутi нiмецькоï культу- ри. У часи фашизму письменниковi намагалися забороняти виступати вiд iменi Нiмеччини, але Т. Манн не побоявся виступати проти нiмець-
и духовноï сивухи. Почалося неприховане цькування письменника вла- Шиï: його викреслили зi списку почесних докторiв. Змушений перебратися у (ЛI А, письменник писав статтi у яких намагався знайти вiдповiдь на питання,
‘iиму причини трагедiï, що спiткала його батькiвщину.
Томас Манн один iз найбiльших письменникiв XX столiття, який був Миро переконаний у цiлющiй силi мистецтва. Окремi твори Т. Манна перекла-
11 украïнською мовою.

1955) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5108