1958) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5138


Чеський поет, творець новоï чеськоï по У його творах поєднуються iсторична :
кретнiсть i фiлософський пiдтекст, реал
свiт i багатство фантазiï. Поступово його тв-в чiсть пiдпадає пiд вплив сюрреалiзму; вiн Я рив чеський варiант сюрреалiзму. Пiсля 193< з полiтичних мiркувань вiд сюрреалiзму вiд шов. З посиленням режиму окупацiï його V ри перестали друкувати. Неабиякi здiбно виявив у живописi. Автор поем Дивний! десник (1922), Едiсон (1928), Сигнал ча
(1931) та iн. Його прозаïчнi книги: Невидм Москва, Вулиця Жи-ле- Нер, Празький шохiд, Жiнка у множинi, Абсолютний
гильник. 1953 року нагороджений золотою медаллю Всесвiтньоï Ради Ми Автор п'єс у вiршах та радiосценарiïв (зокрема сценiчноï поеми Сьогоднi' не заходить сонце над Атлантидою (1956).
Чимало творiв Незвала перекладено украïнською мовою.

1958) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5138