1892) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5014


Американський поет, провiдною iдеєю пое- зiï якого є iдея солiдарностi всiх народiв i рас. Вплив утопiчних iдей i романтичних тради- цiй поєднався у його творчостi з реалiстичною силою зображення життя й почуттiв просто- го американця. Перша поетична збiрка Лис- тя трави (1855) принесла йому згодом гучну славу.
Поет майже не використовує рим, його вiр- шi ґрунтуються на ритмiцi, i ïхнє ритмiчне роз- маïття невичерпне.
Цикл вiршiв Барабани б'ють (1865) стали основою багатьох нарисiв.
Одним iз перших украïнських письменникiв, хто звернувся до творчостi Вi- тмсна, був I. Франко. Пiзнiше до поетичноï скарбницi американського поета шгрталися рiзнi перекладачi, завдяки яким iз творчiстю американського по- ит.i широко обiзнанi украïнськi читачi.

1892) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5014